Opgaveformulier golfregelbijeenkomst

Persoonsinformatie

Alle spelregelavonden beginnen om 19.30 uur

s.v.p. op tijd aanwezig.

Inschrijven via deze pagina OF via de lijst op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis.

Bij goed weer en voldoende daglicht regelles in de baan.

Bedankt voor het invullen van dit formulier

Sponsoren