Eikenprocessierupsen bij PWGolf

LET OP: Ook bij PWGolf zijn verschillende bomen met de

eikenprocessierups aangetroffen! Deze bomen zijn duidelijk

gemerkt met linten. Dat betekent dat u niet alleen de stammen

van deze bomen moet mijden maar ook het bladerdak zo veel

mogelijk. Rechts voor het clubhuis staan er een paar dus zet uw

karren daar niet onder zoek een ander plekje waar de karren niet

te veel hinder opleveren.

Sponsoren