Corona Fase juni 2021
Geplaatst op 9 juni 2021

Corona versoepelingen juni 2021

Vanaf 12 juni zijn verdere versoepelingen toegestaan. Naast het terras is ook het clubgebouw weer toegankelijk voor alle lleden. In overleg met de Clubhuis- en de wedstrijdcommissie zijn de volgende afspraken tot nader order gemaakt door het Bestuur:

 • Het terras en clubgebouw is geopend tot ’s-avonds 20.00 uur.
 • Als u plaatsneemt op het terras of in het clubgebouw vult u de checklist in. De gastvrouw/-heer van dienst zal u eventueel daarop attenderen.
 • Als u al ingeschreven bent als deelnemer van een wedstrijd, hoeft u de checklist niet opnieuw in te vullen. In alle andere gevallen dus wel!
 • Er mogen maximaal 4 personen aan één tafeltje zitten.
 • Er is een opstelling gemaakt van tafels en stoelen; laat dit zo staan en ga er niet mee slepen.
 • Er mogen maximaal 30 mensen op het terras tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • Graag betalen met PIN.
 • De 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd.
 • Alle consumpties zijn vanachter de bar verkrijgbaar; geen zelfbediening.
 • Wedstrijden worden vanaf 12 juni weer als shotgun gespeeld met inachtneming van de 1,5 m maatregel.
 • Er is geen horeca-bezetting na 20.00 u bij avondwedstrijden.
 • De harken worden teruggeplaatst in de bunkers, de tijdelijke plaatselijke regel dat u uw bal eenmalig mag plaatsen in de bunker is hiermee vervallen.
 • De vlaggenstokken mogen weer worden aangeraakt, ze mogen bij het uitholen worden verwijderd uit de hole.
 • Algemeen advies om desinfectiegel mee te nemen, om de handen te desinfecteren na aanraking met de hark en/of vlaggenstok.
 • Bij de oefen-putting-green worden de vlaggetjes weer in de holes geplaatst. 
 • Blijf letten op de looprichting bij de driving range en de lockerruimte.
 • Niet meer dan één persoon tegelijk in een lockerruimte (1,5 meter maatregel).

Pas goed op uzelf, op anderen en help elkaar.

Dank voor de medewerking. Voor vragen of opmerkingen zijn we bereikbaar.

Veel golfplezier en vriendelijke groet,

Bestuur PW

Sponsoren