ALV 2019
4 maart 2019, 19:30 uur

Algemene Leden Vergadering 2019

Op maandagavond 4 maart 2019 houdt de Enschedese Golfclub Prinses Wilhelmina haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang 19:30 uur

De stukken behordend bij deze vergadering staan nu in het ledennieuws.

Sponsoren